Is een goede cybersecurity-oplossing duur?

“Duur is een relatief begrip. Het hangt ervan af wat er tegenover staat” heeft mijn vader mij al vroeg geleerd. Dat geldt voor alles en dus ook voor een cybersecurity-oplossing.
De reden dat veel organisaties de gegevensbeveiliging (nog) niet op orde hebben ligt dan ook bij het onvoldoende besef welke risico’s men loopt als het niet goed geregeld is.
Hieronder volgt een opsomming van enkele materiële- en immateriële waarden die een goede fysieke beveiliging vertegenwoordigt:

 • Het voldoet aan één van de wettelijk verplichte voorwaarden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Het voorkomt meldingen van datalekken aan de AP
 • Het voorkomt imagoschade
 • Het voorkomt aansprakelijkheidsclaims
 • Het voorkomt het betalen van losgeld (ransome)
 • Het voorkomt boetes opgelegd door de AVG
 • Het voorkomt data-verlies
 • Het beperkt de benodigde tijd voor het maken en terugzetten van back-ups
 • Het bespaart op audit kosten bij een cyber attack
 • Het biedt een lagere premie op een cyberverzekering
 • Het vraagt lagere beheerkosten en geeft daardoor een lagere TCO

Al deze zaken dienen te worden afgewogen tegen de kosten van een goede cybersecurity-oplossing. In verreweg de meeste situaties zal dan de investering marginaal blijken.

Deze blog is de inleiding van een serie blogs, die de materiële en immateriële waarde van een cybersecurity-oplossing, nader zullen toelichten.

Indien u nu al overtuigd bent van de toegevoegde waarde, neem dan contact op met Axle-IT de specialist op het gebied van Endpoint Security. Wij hebben nu voor MKB-ondernemingen een passende oplossing. Neem vandaag nog contact met ons op en profiteer van de expertise die al jarenlang menig organisatie veilig aan het werk houdt. Vul het contactformulier www.axle-it.nl/contact in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Veiligheid kent geen tijd, maar is wel een prioriteit.