In 4 stappen je IT Infrastructuur Monitoring verbeteren?

Als IT het fundament is voor je bedrijfsoperatie dan is het monitoren van je IT infrastructuur vergelijkbaar met een verzekering.

Er zijn 4 wegen die organisaties kunnen bewandelen om hun IT Infrastructuur succesvoller te monitoren:

1. Definieer meetpunten;
2. Pas netwerksegmentatie toe;
3. Creëer een “single glass of pane” met een gecentraliseerde overview;
4. Organiseer Response Teams en een notificatiesysteem.

Organisaties leunen steeds meer op multi-cloud strategieën, meerdere applicatieplatforms en op complexere infrastructuren om hun business resultaten beter te kunnen managen, positief te kunnen beïnvloeden en hun klantervaringen te kunnen verbeteren.

In deze gelaagdheid en bijbehorende complexiteiten, wordt het analyseren van de performance en betrouwbaarheid alsmaar moelijker. IT monitoring moet dan het controlerend hart zijn van IT omgevingen ongeacht hun grootte, maar wordt waarneembaar crucialer in groeiende omgevingen, of bij > 1000+ devices en applicaties.

Volgens onderzoek van Gartner heroverwegen toonaangevende organisaties, op het gebied van IT-infrastructuur en gerelateerde bedrijfsvoering, hun monitoring capaciteiten. In het bijzonder als het groeiend hybride werken het datavolume in cloud-omgevingen aanzienlijk vergroot.

Als organisaties hun IT-monitoring mogelijkheden optimaliseren en beter organiseren, dan gaan ze tijd en geld besparen en verbetert het hun IT services naar personeel, partners, leveranciers en klanten aanzienlijk.

Stappen:

  1. Definieer meetpunten: een 1e stap die een organisatie kan doen voordat het met monitoring begint is het definiëren van meetpunten die van belang zijn binnen de te monitoren omgeving.
    Voor alles wat organisaties willen monitoren zijn er verschillende meetpunten mogelijk. B.v. als men een device wenst te bewaken, kunnen zaken als temperatuur, fan-snelheid, nog beschikbare storage, CPU-power en andere meetpunten relevant zijn. 
  1. Netwerksegmentatie: organisaties bepalen de bandbreedte van ieder meetpunt en/of segmenten om aan de hand daarvan een beter begrip te ontwikkelen van relevante grenswaardes die gemonitord dienen te worden. Als voorbeeld: vooraf de grenswaarde van device temperaturen bepalen, voordat de daaraan gerelateerde notificaties worden ingesteld bij overschrijding.
  1. Overview: door segmentering toe te passen met een centrale overview van de te monitoren omgevingen, verlaag je de druk op b.v. polling systemen die gekoppeld zijn aan de verschillende componenten binnen het netwerk. 
  1. Response Teams & notificaties: om de verantwoordelijkheid van monitoring over de verschillende onderdelen en functies binnen de IT-infrastructuur te verdelen, is het van belang om (een) response team(s) op te zetten, met een daarbij passende notificatie structuur.

Om een succesvol IT-infrastructuur monitoringconcept te ontwikkelen zouden organisaties gebruikersgroepen moeten definiëren op grond van IT-omgevingen waarop gefocust moet worden. Daarbij dienen b.v. storingsnotificaties te worden gedefinieerd voor die specifieke gebieden waaraan tevens een gespecialiseerd response team of een specialist gekoppeld kan worden.

Dit uitgekiende niveau van proactieve monitoring verzekert organisaties van een volledig overzicht (single glass of pane) van de IT-infrastructuur, wat ze in staat stelt om performance problemen te voorspellen en te identificeren, voordat ze een urgentie c.q. fatale status bereiken. Het verzekert bovendien dat netwerk resources altijd worden ingezet als waarvoor ze bedoeld zijn.