TOPdesk, een Nederlands bedrijf gevestigd in Delft, is al jaren de marktleider in Nederland op het gebied van Service management. Bedrijven en organisaties van groot tot klein voeren hun ITIL processen, zoals Incident, Change uit met dit product. Volop innoverend is TOPdesk SaaS een grotendeels nieuw opgebouwde oplossing waar steeds nieuwe en verbeterde modules aan toegevoegd worden.

TOPdesk en Axle-IT werken al enige jaren nauw samen op het gebied van integratievraagstukken tussen System Management omgevingen en de TOPdesk’s Service management omgeving. De opgebouwde expertise heeft ertoe geleid, dat in samenwerking met TOPdesk’s productmanagement een gestandaardiseerde integratie (connector) is ontwikkeld waarmee geautomatiseerd en op een zeer doeltreffende manier asset data (hardware & software) geïntegreerd wordt met TOPdesk’s CMDB. Hiermee wordt een belangrijke efficiency-slag gemaakt i.p.v. de nog veel voorkomende en tijdrovende handmatige beheerprocessen van assets. Bovendien is de kwaliteit (normalisatie), de up-to-date actualiteit (informatie uit diverse bronnen) en herleidbaarheid van asset-informatie van groot belang bij audit trails. De Axle-IT Asset Intelligence Connector vervangt de voormalige TOPsis functionaliteit en biedt veel extra. Daarmee is het de enige gestandaardiseerde en gecertificeerde asset integratie oplossing die in gezamenlijkheid wordt ondersteund en TOPdesk-specifiek wordt doorontwikkeld.

Meer informatie over onze connector is terug te vinden op de TOPdesk Marketplace.